Oznámení o začlenění do sítě společnosti OMEGA plus


Protože jako neziskový spolek CRFreeNet již nejsme schopni dostát stále se zpřísňujícím legislativním požadavkům na poskytovatele připojení k Internetu a souvisejícímu rostoucímu tlaku ze strany úřadů, rozhodli jsme se odpovědnost za síť předat subjektu, který má nezbytné technické i administrativní kapacity.

Po důkladném posouzení jsme zvolili společnost OMEGA plus Chrudim s.r.o., která nás přesvědčila o svých schopnostech a zájmu síť dlouhodobě udržovat a rozvíjet, a to i v konkurenci velkých poskytovatelů s celorepublikovým pokrytím. Území naší sítě je v dobrém dosahu technického týmu nového správce, uživatelům tak bude k dispozici kvalitní lokální servis. Spojením infrastruktury obou sítí bude mnohde možné zajistit ještě vyšší kvalitu připojení.

Jménem spolku CRFreeNet děkujeme všem za přízeň, společnou zkušenost a skvělou spolupráci po dlouhých 17 let!

Kontakty na společnost OMEGA plus

  • Servisní linka: 733 148 856
  • Dotazy na přepojování: internet@omegaplus.cz, 603 399 803 (Lukáš Pleskot)