Oznmen o postupnm zalenn do st spolenosti OMEGA plus


Protoe jako neziskov spolek CRFreeNet ji nejsme schopni dostt stle se zpsujcm legislativnm poadavkm na poskytovatele pipojen k Internetu a souvisejcmu rostoucmu tlaku ze strany ad, rozhodli jsme se odpovdnost za s pedat subjektu, kter m nezbytn technick i administrativn kapacity.

Po dkladnm posouzen jsme zvolili spolenost OMEGA plus Chrudim s.r.o., kter ns pesvdila o svch schopnostech a zjmu s dlouhodob udrovat a rozvjet, a to i v konkurenci velkch poskytovatel s celorepublikovm pokrytm. zem na st je v dobrm dosahu technickho tmu novho sprvce, uivatelm tak bude k dispozici kvalitn lokln servis. Spojenm infrastruktury obou st bude mnohde mon zajistit jet vy kvalitu pipojen.

Postup slouen st

Ze strany uivatel st nen teba dn akce. Aby byla i po celou dobu pechodu zajitna maximln kvalita pipojen a dostupnost servisu, ke slouen se st OMEGA plus bude dochzet postupn bhem nsledujcch msc. Oekvme, e pechod bude dokonen nejpozdji 31. 8. 2022. Pracovnci OMEGA plus jednotliv uivatele postupn zkontaktuj, zreviduj ppojku a nabdnou novou smlouvu, jej soust bude monost asov omezenho nezvaznho bezplatnho vyzkouen.

Mezitm zstv vechno jako dosud. Spolek CRFreeNet nadle poskytuje pipojen k Internetu, platby provdte stle na stejn slo tu. Zstv v provozu stejn servisn linka CRFreeNet (466 566 601) i linka pro fakturaci (466 566 606).

Jmnem spolku CRFreeNet dkujeme vem za pze, spolenou zkuenost a skvlou spoluprci po dlouhch 17 let!

Kontakty na spolenost OMEGA plus

  • Servisn linka: 733148 856
  • Dotazy na pepojovn: internet@omegaplus.cz, 603399803 (Luk Pleskot)
 
Design downloaded from free website templates.